Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pavziranje

datum: 16.09.2010

kategorija: obvestila za študente

Ni potrebno nič urejati v referatu!

Študent, ki ni izpolnili pogojev za vpis v višji letnik ali za ponovni vpis, se ne pride vpisat, kar avtomatično pomeni, da bo  v študijskem letu  2010/11 pavziral.

Študent, ki pavzira je brez statusa, kar pomeni, da ne more koristiti ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta (zavarovanje, subvencionirana prehrana, prevoz ...). Zavarovanje si mora urediti sam (ne more biti zavarovan kot vzdrževan družinski član) in sicer kot samostojni zavarovanec ali kot občan na občini (ali centru za socialno delo) v kraju stalnega bivališča.

V letu, ko pavzira, študent opravlja izpite, ki pa jih mora plačati po ceniku UL (41,40 EUR).

Če do konca študijskega leta opravi študijske pogoje za vpis v višji letnik, se v času vpisov za 2011/12 pride vpisat v višji letnik in ponovno pridobi status študenta.

Študentski referat