Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VPISI - navodila!

datum: 15.09.2010

kategorija: obvestila za študente

Študenti, ki boste do 16. septembra izpolnili pogoje za vpis v višji letnik ali ponovno v isti letnik ter tisti, ki nameravate vpisati absolventski staž, se lahko vpisujete do 17. septembra, po navodilih, ki jih objavljamo.

Opozorilo:

Pozorno preberite navodila glede na kategorijo vpisa in program kamor se vpisujete!

Študenti vseh letnikov in programov morate po elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista priti v referat, kjer vam VPIS POTRDIMO in izdamo potrdila o vpisu!

Navodila so v priponkah.

"Stari" programi

Pri vpisu v 3. in 4. letnik UNI in 3. letnik VS vam sistem v vsakem primeru dovoli izpolnjevanje vpisnega lista (napiše "Vpis je dovoljen"), kar pa še ne pomeni, da izpolnjujete pogoje za napredovanje. Sistem vam le dovoli izpolnjevanje vpisnega lista, ki pa je smiselno šele, ko ste tudi dejansko izpolnili predpisane pogoje za vpis v višji letnik ali ponovni vpis. Preverjanje le teh bomo izvedli v referatu na osnovi papirnatega indeksa, zato poskrbite, da bodo v indeksih vpisane vse inskripcije, frekvence ter ocene izpitov.

 Vpis v 3. l. VS ponovno,  4. l. UNI ponovno ter absolventski staž

Vpis v 3. in 4. letnik UNI

Vpis v 3. letnik VS

Pri ponovnem vpisu v 3. letnik UNI upoštevajte navodila za vpis v 3. letnik UNI, le da izberete vpis V2 (vpis v isti letnik) in ne izpolnjujete predmetnika.

Bolonjski programi:

Pri prvem vpisu v 2. letnik in pri ponovnem vpisu v 1. letnik novih programov sistem samodejno preverja KT, ki so pogoj za napredovanje oz. ponavljanje letnika, ter vam, v primeru neizpolnjevanja pogojev, ne dovoli izpolniti vpisnega lista.

Vpis v 2. letnik ŠV

Vpis v 2. letnik KIN

Vpis v 2. letnik ŠT

Vpis v 2. letnik ŠR

Za ponovni vpis v 1. letnik veljajo enaka navodila kot za vpis v 2. letnik, le da vam sistem sam ponudi V2 vpis in ne izpolnjujete predmetnika, saj gre za vpis v isti predmetnik. Pri ponovnem vpisu v 1. letnik je vpisnina 32,12 EUR, sklici pa naslednji:  ŠV redni:100-1011, ŠT redni: 100-1012, KIN redni: 100-1014, ŠV izredni: 100-1111, ŠT izredni: 100-1112, KIN izredni: 100-1114

 Študenti prvega letnika s statusom športnika ne morete sami izpolniti vpisnega lista. Če ste izpolnili pogoje za vpis v višji letnik ali ponovni vpis po Pravilniku o posebnih pogojih izobraževanja študentov  športnikov in trenerjev, se pridite z zahtevanimi dokumenti (poglejte obvestilo o vpisu v višji letnik vašega programa) vpisat v referat.