Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zadnja seja KŠZ in oddaja vlog

datum: 02.09.2010

kategorija: obvestila za študente

Zadnja seja KŠZ v tem študijskem letu bo v ponedeljek, 20. septembra.

Vloge za Komisijo za študijske zadeve oddajte v nabiralnik pred referatom ali v referat najkasneje do četrtka, 16. 09. do 15. ure ali po pošti; veljavne bodo vloge z datumom pošiljanja 15. 09. 2010.

Kasneje prispele vloge ne bodo obravnavane!

Vlogam morajo biti obvezno priložena dokazila, ki dokazujejo v vlogi navedene razloge. Vlog brez dokazil komisija ne bo obravnavala.

 

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Stojan Burnik