Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

PREDSTAVITEV PROJEKTA DISERTACIJE

datum: 01.09.2010

kategorija: obvestila za študente

Kandidat: Samo Masleša

Obveščamo vas, da bo predstavitev projekta doktorske disertacije kandidata Same Masleše z naslovom " Učinek osemtedenska eksperimentalnega programa vadbe na telesne značilnosti, motorične sposobnosti ter znanje izbranih elementov borilnih športov pri osebah z motnjo v duševnem razvoju" v petek, 10.09.2010 ob 12.00 uri v sejni sobi Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.