Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Dopolnjen pravilnik za študente - kategorizirane športnike/trenerje

datum: 29.06.2010

kategorija: obvestila za študente

Objavljen na spletu FŠ pod Študij/Dokumenti in obrazci

Študente 1. letnikov  bolonjskega študija, ki imajo v študijskem letu 2009/10 priznan status športnika ali trenerja obveščamo, da je na spletnih straneh FŠ pod Študij/Dokumenti in obrazci objavljen Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov, ki vključuje tudi pogoje izobraževanja in napredovanja v višji letnik za študente bolonjskih programov.