Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izredni rok ŠR rezultati

datum: 23.04.2010

kategorija: obvestila za študente

Zagovori bodo po praznikih, vpis ocen po 20.5.

V prilogi so rezultati izpita OŠR in TŠR.

Čista ocena - zagovora ni

Med dvema pozitivnima ocenama - zagovor za višjo oceno (v nasprotnem primeru se vpiše nižja)

Med negativno in pozitivno ceno - zagovor potreben (v nasprotnem primeru se izpit oceni negativno)