Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

IZREDNI IZPITNI ROKI

datum: 21.04.2010

kategorija: obvestila za študente

po 141. členu Statuta UL

KDO SE LAHKO PRIJAVI NA IZREDNE IZPITNE ROKE, oziroma KOMU SO IZREDNI IZPITNI ROKI NAMENJENI?

Izredni izpitni roki so v skladu s 141. členom Statuta UL namenjeni:

- absolventom, ki so opravili vse obveznosti;

- osebam brez statusa, ki so že poslušali predmet in opravili vse obveznosti;

- izrednim študentom, ki so že poslušali predmet in opravili vse obveznosti;

- izjemoma tudi rednim študentom, ki so že poslušali predmet (predmet se je izvajal v zimskem semestru) in opravili vse obveznosti ter jim pristop k izpitu dovoli profesor / izpraševalec;

- rednim študentom s statusom študent-športnik ali študent s posebnimi potrebami, vendar po dogovoru s profesorjem / izpraševalcem.

 

Študentski referat