Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

podatki o izbirnih predmetih, opravljenih na drugih fakultetah - Kineziologija

datum: 01.02.2010

kategorija: obvestila za študente

Študenti, ki boste v kategoriji "Izbirni predmeti 8" uveljavljali že opravljene predmete na drugih fakultetah, morate v Študentski referat dostaviti naslednje podatke o opravljenem predmetu:

-          uradni naziv predmeta,

-          število kreditnih točk,

-          vse obveznosti tega predmeta in število ur pri teh obveznostih (vaje, predavanja, seminarji),

-          podatke o izvajalcih predmeta.

 

 

Referat

1.2.2010