Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pedagogika športa - ŠV

datum: 19.01.2010

kategorija: obvestila za študente

Študenti, ki letos ponavljajo 1. letnik v programu Športna vzgoja, naj se glede frekvenc in inskripcij oglasijo na govorilnih urah pri dr. Štihcu.
Študentski referat