Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VPOGLED V SVOJE OCENE V E-ŠTUDENTU

datum: 29.01.2013

kategorija: obvestila za študente

Pogosto vprašanje: "Kje lahko vidim vse svoje ocene, tudi negativne? Profesor naj bi že vnesel ocene izpita v E-študent, jaz pa še vedno ne vidim svoje ocene?"

V sistemu E-študent imate 2 možnosti za vpogled v ocene.

1. Elektronski indeks

Tu so vidne le POZITIVNE ocene. Negativne ocene tu niso izpisane.

 

2. Kartotečni list

V meniji izberete "Ocene" --> "Kartotečni list" --> izberite "VSA POLAGANJA"

Izpišejo se vam vsa opravljanja izpita, z vsemi ocenami, tudi negativnimi. Tu najbolje vidite, kolikokrat ste že opravljali izpit in kakšne so bile vaše ocene. To je tudi edina možnost v E-študentu, da takoj vidite, ali ste izpit zaključili uspešno ali neuspešno.

 

 

Študentski referat