Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Odpravi Ararat in Peru

datum: 15.12.2009

kategorija: obvestila za študente

Prvi sestanek, bo v četrtek 17. 12. 2009 ob 9.30 v sejni sobi.

Aprila in avgusta leta 2010 bo Katedra za Gorništvo... organizirala odpravi na Ararat (Turčija) in v Ande (Peru-Južna Amerika). Alpinistično raziskovalni odpravi Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani, bosta vodila profesor dr. Stojan Burnik in docent dr. Blaž Jereb. Cilj odprav je plezanje na vrhove nad 5000m in spremljanje prilagajanja organizma na povečano nadmorsko višino med različnimi protokoli aklimatizacije. Raziskovalni del odprave bo potekal v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan v Ljubljani. Štebvilo kandidatov bo omejeno na okoli 10 na odpravo.

Vabljeni!