Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Omogočen pregled zasedenosti prostorov

datum: 25.11.2009

kategorija: obvestila za študente

Po novem, lahko študenti pregledujete tudi zasedenost prostorov na fakulteti in na ta način pogledate, kdaj je prosta npr. računalniška učilnica. Ta dostop je možen preko Urnik/Pregled urnika po prostorih.