Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev projekta doktorske disertacije- B. Turšič

datum: 10.11.2009

kategorija: obvestila za študente

Vabljeni: podiplomski študenti

VABILO

BARBARA TURŠIČ

bo javno predstavila projekt doktorske disertacije z naslovom

"RAZVRSTITEV PRVIN V ŠPORTNI AEROBIKI Z UPORABU MODELA POLOŽAJEV IN GIBANJ"

dne 11.11.2009 ob 18.00 uri v sejni sobi Fakultete za šport

Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost:

izr. prof. dr. Mojca Doupona Topič