Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis predmetnika v indeks

datum: 23.10.2009

kategorija: obvestila za študente

Študenti 2. do 4. l. UNI (stari program) in 2 do 3. l. VS vpišejo v svoje indekse predmetnike po predlogi, ki jo dobijo v kopirnici Pero.