Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo o ponovnem vpisu v 1. letnik

datum: 30.09.2009

kategorija: obvestila za študente

Študenti, ki se boste prišli vpisat ponovno v prvi letnik, v sredo, 30. 09. 2009, potrebujete na vpisu:

Študenti, ki se boste prišli vpisat ponovno v prvi letnik, v sredo, 30. 09. 2009, potrebujete na vpisu:

 

  • Indeks,
  • Študentsko izkaznico,
  • Fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine: 30,75 EUR* ,

*V vpisnini je všteto: nalepka za študentsko izkaznico; prispevek za informacijski sistem UL in njenih članic, ki ga uporabljajo študenti; prispevek za letno članarino za knjižnice UL, CTK in NUK. Poleg tega stroški vpisa vključujejo tudi pavšalni prispevek za zavarovance za l. 2009 iz 17. In 18. čl. ZZVZZ, ki znaša: 4,27 EUR in prispevek za zavarovance iz 1. in 6. alineje 1 . odstavka 26. člena ZPIZ – 1, ki znaša 8,79 EUR, v skladu s 1. odstavkom 11. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani.

  

Podatki za plačilo: TRR: 01100-6030708477

SKLIC : 100-1011

Vpisni list boste izpolnili na vpisu.

 

 

POMEMBNO: Zaradi narave študija se mora vsak študent tudi nezgodno zavarovati (zavarovanje sklene sam, pri zavarovalnici, ki si jo izbere)!