Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Ponavljanje prvega letnika v bolonjskem programu

datum: 24.09.2009

kategorija: obvestila za študente

Objavljamo dodaten sklep KŠZ glede ponavljanja prvega letnika v študijskem letu 2009/2010.

Sklep: Študenti prvega letnika, ki so izpolnili pogoje za ponavljanje, lahko v študijskem letu 2009/2010 ponavljajo prvi  letnik v Univerzitetnem prvostopenjskem študijskem programu Športna vzgoja (nov bolonjski program) kot redni študenti.

Prodekan za študijske zadeve

Prof. dr. Stojan Burnik, l. r.