Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori seminarskih Statistika / Metodologija

datum: 03.09.2009

kategorija: obvestila za študente

.

Vsi študentje, ki so dobili navodilo, da morajo zagovarjati svoje seminarske naloge pri predmetih Statistika in Metodologija v kineziologiji (2. in 3. letnik UNI), in so prijavljeni na zaključni izpit pri teh predmetih 8. oz. 9. septembra, lahko izjemoma seminarsko nalogo zagovarjajo v ponedeljek, 7.9. ob 11. uri, v kabinetu profesorja (101). Na zagovor mora priti celotna skupina, ki je izdelala nalogo, s seboj pa mora poleg zadnjega izvoda naloge prinesti tudi vse morebitne prejšnje, na katerih so zabeležene pripombe profesorja.