Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pomembna obvestila o zaključevanju študija na starih študijskih programih (UNI in VSŠ)