Jump to content

Fakulteta za šport

Other Projects

DateTitleHolder
01.01.2020 - 31.12.2020Sem »IN«, zdravo ŽIVIM! Assist. prof. Ph.D. Matej Majerič
01.03.2008 - 30.11.2008FROM THE EMBRACE OF DRUGS WITH THE HELP OF RUNNINGProf. Ph.D. Damir Karpljuk
01.01.2004 - 31.12.2005Popularization of nordic walking among the slovenes with the emphasis on groups of the adult and elderly population that are at health riskdr. Darja Ažman
01.01.1998 - 31.12.1999Posebnosti športnega utripa posameznih stanovanjskih sosesk v Ljubljanidr. Boris Sila
01.01.1994 - 31.12.1994Poskus definiranja kinematičnega modela uspešnosti v nekaterih športnih panogahprof.dr. Bojan Jošt
01.01.1994 - 31.12.1995Računalniško podprt sistem začetnega izbora in usmerjanja otrok v športne panoge in evalvacija modela uspešnosti v posameznih športnih panogah na podlagi ekspertnega modeliranjadr. Jože Šturm
01.01.1994 - 31.12.1996Gibalna aktivnost odraslih občanov R Slovenijedr. Franc Agrež in dr. Boris Sila
01.01.1994 - 31.12.1995Poskus definiranja kinematičnega modela uspešnosti v nekaterih športnih panogahprof.dr. Bojan Jošt
01.01.1994 - 31.12.1996Analiza razvojnih trendov motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti in relaciji obeh s sociološkimi in psihološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med 7. – 18. letom starostiprof.dr. Janko Strel
01.01.1993 - 31.12.1998Vpliv genetskih dejavnikov in oligoelementov na metabolne bolezniprof.dr. Jože Vidmar
01.01.1993Športni oddelki v srednji šoliprof.dr. Bojan Jošt
01.01.1993 - 31.12.1994Analiza razvojnih trendov motorike in morfologije in relacij oseb s psihološkimi in sociološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med 7 in 18 letom starostiprof.dr. Janko Strel
01.01.1992 - 31.12.1993Psihosomatični status odraslih občanov Slovenijedr. Franc Agrež
01.01.1992 - 31.12.1994Možnost uporabe električne stimulacije mišic kot neinovazivnega sredstva za oceno delovanja nevromišičnega sistema pri človeku 1. fazaprof.dr. Vojko Strojnik
01.01.1992 - 31.12.1993Informacijski sistemprof. dr. Janko Strel
01.01.1992 - 31.12.1994Manifestna in latentna struktura dinamičnih parametrov odskoka izmerjenih v situacijskih in laboratorijskih pogojih ter njihova povezanost z uspešnostjo skakalcevdr. Bojan Jošt
01.01.1992 - 31.12.1993Razvoj računalniško podprtega sistema začetnega izbora in usmerjanja otrok v športne panoge ter vrednotenja športnega rezultata v kontekstu modela uspešnosti v posameznih športnih panogahveč nosilcev
01.01.1992 - 31.12.1993Šport in športna rekreacija v funkciji kakovosti življenja telesno prizadetihprof.dr. Herman Berčič
01.01.1992 - 31.12.1992Zgodovina, terminologija in družbeni odnosi v telesni kulturiveč nosilcev
01.01.1988 - 31.12.1992Struktura psihosomatičnih razsežnosti mladine in športnikovprof.dr. Janko Strel
01.01.1988 - 31.12.1992Kineziološke zakonitosti procesa treniranjaveč nosilcev