BD analiza treninga

Namen:

Na osnovi razpoložljivih podatkov iz vadbenih dnevnikov posameznika je najprej v pogovoru s trenerjem izdelati izhodišča za analizo (določiti vadbene tipe) in nato opraviti selektiven vnos vadbenih podatkov. Temu sledi analiza, to je izdelava modela opravljene vadbe.

 

Rezultat:

Vključuje podatke o opravljeni vadbi v izbranem obdobju:

  • Vadbena količina in vadbena intenzivnost, po različnih tipih vadbe
  • Spremembe vseh vadbenih količin v vadbenem obdobju po mikrociklih
  • Spremembe vseh vadbenih količin po dnevih
  • Frekvenčne razporeditve vadbenih enot, tudi po tipih

 

Uporaba:

Ugotavljanje temeljnih značilnosti vadbe, ki so osnova za vsako načrtovanje vadbe.