Psihološko svetovanje skupini

 

 Je različica vključevanja psihologa v proces treninga in priprave na tekmovanje za ekipe oz. tudi v situaciji, ko nek klub ali ekipa individualnih športnikov želi nekoliko manj intenzivno sodelovanje, ki bo ekipo učila razvoja nekih psiholoških spretnosti, vendar ne na individualno zelo poglobljenem pristopu. Primerna oblika za prve oblike sodelovanja s psihologom, kjer skozi posamezne seanse celo skupino učimo tehnik priprave na tekmovanje, učenja motiviranja in samomotiviranja ipd.   Storitve pregledov niso vezane na psihologa, običajno faze pregleda in analize naredijo zaposleni v laboratoriju za psihodiagnostiko., interpretacijo pa vodja laboratorija. Pri medosebnim sodelovanjem s psihologom pa se lahko odločite za vodjo laboratorija ali sodelavce, ki imajo nekoliko krajši staž dela na področju psihologije športa. Od tega je odvisna tudi cena storitve. Cena: 149,40€ (profesor) Cena: 97,11€ (sodelavec)