Psihološko svetovanje posamezniku

 

Vključuje sodelovanje psihologa v procesu treninga in tekmovanja s športnikom. Svetovanje vključuje delo na področju psihične priprave in še mnoge druge oblike sodelovanja, npr. na področju motiviranja, reševanja konfliktov oz. oblikovanja odnosov v skupini, s trenerjem, s starši ipd. Predstavlja bolj kompleksno oz. manj usmerjeno storitev kot je psihična priprava. Takšno sodelovanje je usmerjeno posamezniku in je primerno za situacije, ko želimo ali potrebujemo intenzivno obravnavo za športnika, ki si želi vrhunske psihološke podpore.