Psihična priprava

 

Vključuje sodelovanje s psihologom na področju psihične priprave. Psiholog organizira in vodi športnikovo psihično pripravo, skupaj analizirata športnikovo vedenje na tekmah, iščeta ustreznejše pristope k tekmi in treningu in izvajata odgovarjajoče tehnike psihične priprave. Psihična priprava sestoji iz   bazične psihične priprave (učenje načinov soočanja s stresom in samoobvladovanja, razvijanje odgovornosti do sebe in drugih, doseganje samokontrole: učenje tehnik doseganja kontrole nad samim seboj (telo, misli); tehnike relaksiranja, tehnike za izboljšanje koncentracije, učenje izmenjavanja relaksacije in koncentracije, učenje tehnik vizualizacije, uporaba tehnik odstranjevanja negativnih občutkov, strahu in drugih negativnih stanj, kontrola pozitivnih misli), in specialne psihične priprave (izdelava prednastopnih procedur in strategij, uporaba "sidranja" oz. pogojnega refleksa, razširjanje mej realnosti , spodbujanje k stremljenju k popolnosti, uporaba vizualizacije, relaksacije in ostalih tehnik psihične priprave oz. mentalnega treninga za doseganje specialnih ciljev-priprava na nastop na konkretni tekmi s konkretnim ciljem), npr. priprava na tekmo, kjer želiš osvojiti medaljo, priprava na ekstremen stres itd.). Po začetnem pregledu običajno predlagamo pogostost seans in intenzivnost skupnega sodelovanja. Seveda mora športnik mnogo dela na področju psihične priprave opraviti samostojno, skladno z načrtom priprave. Psihično pripravo lahko apliciramo tudi za nešportnike v situacijah konkretnih nešportnih ciljev in za krepitev oz. doseganje večje zanesljivosti želenega nastopa oz. izvedbe.