Skoči na vsebino

Analiza in trening koncentracije

 

Koncentracija je ena izmed izjemno pomembnih vsebin športnega nastopa. Analiza koncentracije sestoji iz merjenja koncentracije s klasičnim psihodiagnostičnim inštrumentom tipa papir/svinčnik, dodajamo pa specifične meritve z najnovejšim inštrumentom Peak Achievement Trainer and Researcher, ki meri značilnosti in stopnjo koncentracije in aktivacije skozi analizo EEG-ja. Na ta način odkrivamo specifičnosti procesa koncentriranja pri posamezniku oz. športniku. Tovrstne ugotovitve potem vključujemo kot sistematične dejavnike v proces treninga. PAT uporabljamo tudi kot sredstvo za trening koncentracije, saj inštrument omogoča poleg analize tudi treniranje koncentracije in aktiviranja. Na osnovi analize lahko izdelamo program treninga koncentracije na inštrumentu PAT.