Srednji psihodiagnostični pregled

 

Vključuje pregled sklopa psihičnih značilnosti športnika ali pacienta. Pregled vključuje pisno testiranje (do 1 ure), psihološko analizo vprašalnikov in pisno interpretacijo.    Pregled vključuje analizo širšega sklopa psihičnih značilnosti, npr. analizo strukture osebnosti, analizo reakcijskih časov ali npr. analizo motivacije za tekmovanje oz. npr. analizo reagiranja v stresnih situacijah ipd. Uporabljamo doma in v svetu preverjene in zanesljive ter veljavne psihodiagnostične inštrumente. Možna je aplikacija tako za športne kot nešportne situacije.