Skoči na vsebino

Štartni skok plavanje

 

Pri tem testu na odrivno mesto montiramo tenziometrijsko ploščo, ki meri sile reakcije podlage. Merjenec štarta na akustični signal. Na osnovi poznavanja trenutka štartnega signala in sile reakcije podlage izračunamo reakcijski čas in gibalni čas, ter hitrost in smer odriva. Sistem je primeren tudi za učenje štartne akcije v smislu zagotavljanja povratnih informacij.