Skoči na vsebino

Zavirano plavanje

Pri zaviranem plavanju merimo silo, ki jo plavalec razvije med najbolj intenzivnim plavanjem, ko je privezan ob rob bazena. Merjenec plava približno 10 sekund, da lahko izračunamo povprečno silo nekaj zavesljajev. Poleg zavirane sile izmerimo tudi največjo sile hitrost plavanja, kar nam omogoča računanje razmerja sila/hitrost. Na njegovi osnovi lahko usmerjamo plavalca v ustrezen tip vadbe oziroma preverjamo učinkovitost vadbe. Merjenci, ki imajo visok koeficient so močni, vendar počasni, zato bo za njih primernejša vadba tehnike oziroma hitrosti.

Meritev je mogoče izvesti za vse tehnike plavanja, tudi samo za roke ali samo za noge.