Skoči na vsebino

Športno specifična hitrost reakcije

Hitrost reakcije je čas, ki poteče od signala do začetka gibanja. Nato sledi gibanje, ki ima svoj gibalni čas. Sistem za merjenje športno specifične hitrosti reakcije meri oboje in je bil razvit za potrebe borilnih športov. Merilni sistem obsega žogo, ki jo merjenec udarja, opremljeno s senzorjem za pomik. Merjenec izvede vrsto gibov z začetkom na optični signal:

  • Pomik žoge, ko je roka že v kontaktu z žogo
  • Udarec v žogo s prednjo/zadnjo roko v dominantnem položaju (določeno ali z odločitvijo)
  • Udarec v žogo s prednjo/zadnjo roko v nedominantnem položaju (določeno ali z odločitvijo)
  • Udarec v žogo s prednjo/zadnjo nogo v dominantnem položaju (določeno ali z odločitvijo)
  • Udarec v žogo s prednjo/zadnjo nogo v nedominantnem položaju (določeno ali z odločitvijo) 

 

Na osnovi teh meritev izračunamo reakcijski čas, odločitveni čas in gibalni čas za posamezne gibe. Sistem je primeren tudi za učenje hitrosti akcije v smislu zagotavljanja povratnih informacij.