Skoči na vsebino

Revija Šport, številka 1-2, letnik 2016

Osebnosti slovenskega športa

Marta Bon
mag. Cveto Pavčič

Kazalo

Frane Erčulj
Kazalo

Nove knjige

Stanislav Pinter
Kronično bolni so biznis

Osebnosti slovenskega športa

Marta Bon
Profesor Rajko Šugman

Uvodnik

Vedran Hadžić
Telesna nedejavnost - kajenje 21. stoletja

Glas mladih

Ana Kunstič, Bojan Leskošek, Danijel Jurakić, Matej Majerič, Maja Pori
Vzroki za telesno nedejavnost

Iz prakse za prakso

Aleš Filipčič
Izobraževanje in usposabljanje v tenisu – pogled nazaj za korak naprej

Raziskovalna dejavnost

Bojan Jošt, Janez Vodičar, Maja Ulaga
Struktura povezanosti izbranih kinemtičnih spremenljivk in dolžine poletov na tekmovanjih za svetovni pokal

Branko Gabrovec
Droge in druge substance pri mladih športnikih – rezultati ankete

Športna filozofija

Jernej Pisk
Problemi z rekordi v športu

Aktualno

Tomaž Čater, Vinko Zovko
Financiranje športnih objektov: Razmišljamo pravilno?

Glas mladih

Tim Podlogar
Trenutno priporočene smernice o izbiri bremen za povečevanje mišične mase

Jure Virag, Jernej Kapus
Analiza plavalnega znanja pri sprejemnem postopku za vpis na študij Fakultete za šport

Viktorija Pečnikar Oblak, Damir Karpljuk, Jožef Šimenko
Merjenje moči stiska pesti G-judoistov

Jure Kolar
Vpliv odmora na mišični prirastek

Raziskovalna dejavnost

Frane Erčulj, Grega Mirt, Erik Štrumbelj
Analiza uporabe različnih tipov podaj vrhunskih košarkarskih ekip

Matej Majerič
Analiza priljubljenosti posameznih športov pri študentih Univerze v Ljubljani od 1980 do 2013

Športna psihologija

Dušan Podpečan, Maja Meško
Stili vodenja trenerjev ekipnih športov

Športna vzgoja

Vinko Zovko, Tomaž Čater
Športna vzgoja na uglednih tujih univerzah

Iz prakse za prakso

Jure Šterbucl, Marta Bon
Telesna vadba kot pomemben del celostne obravnave posameznika – model »moč polne angažiranosti«

Jure Jazbec, Mateja Videmšek, Dorica Šajber
Uvajanje plavanja po Fredovi metodi v predšolskem obdobju in prvem razredu osnovne šole

Raziskovalna dejavnost

Nina Hiti, Eva Dolenc, Damjan Slabe
Pomen vključevanja vaj reševanja iz vode v izobraževalne programe študentov zdravstvenih smeri

Martin Zorko, Nadja Podmenik, Ajda Silić
Vpliv živčno-mišičnega treninga na nekatere parametre ravnotežja pri osebah s funkcionalno nestabilnim gležnjem – pilotska raziskava

Matic Gobec, Jernej Zupančič, Marta Bon
Nekatere geografske značilnosti selitev slovenskih športnikov in športnih delavcev

Športna vzgoja

Marjeta Kovač, Gregor Jurak in Gregor Starc
Nekateri alternativni načini ocenjevanja znanja pri športni vzgoji

Nuša Maver
Pohodništvo – cvet šolskega športa

Aktualno

Bojan Jošt
Fenomenenalni razvoj tekmovalne kariere Petra Prevca

Mnenje - polemika

Rajko Šugman
Slovenski (ljubljanski) šport v primežu globalizacije in tranzicije

PRILOGA

Različni avtorji
Priloga


Marta Bon
mag. Cveto Pavčič


mag. Cveto Pavčič


Frane Erčulj
Kazalo


Kazalo


Stanislav Pinter
Kronično bolni so biznis


Kronično bolni so biznis


Marta Bon
Profesor Rajko Šugman


Profesor Rajko Šugman


Vedran Hadžić
Telesna nedejavnost - kajenje 21. stoletja


Telesna nedejavnost - kajenje 21. stoletja


Ana Kunstič, Bojan Leskošek, Danijel Jurakić, Matej Majerič, Maja Pori
Vzroki za telesno nedejavnost


Vzroki za telesno nedejavnost


Aleš Filipčič
Izobraževanje in usposabljanje v tenisu – pogled nazaj za korak naprej


Izobraževanje in usposabljanje v tenisu – pogled nazaj za korak naprej


Bojan Jošt, Janez Vodičar, Maja Ulaga
Struktura povezanosti izbranih kinemtičnih spremenljivk in dolžine poletov na tekmovanjih za svetovni pokal


Struktura povezanosti izbranih kinemtičnih spremenljivk in dolžine poletov na tekmovanjih za svetovni pokal


Branko Gabrovec
Droge in druge substance pri mladih športnikih – rezultati ankete


Droge in druge substance pri mladih športnikih – rezultati ankete


Jernej Pisk
Problemi z rekordi v športu


Problemi z rekordi v športu


Tomaž Čater, Vinko Zovko
Financiranje športnih objektov: Razmišljamo pravilno?


Financiranje športnih objektov: Razmišljamo pravilno?


Tim Podlogar
Trenutno priporočene smernice o izbiri bremen za povečevanje mišične mase


Trenutno priporočene smernice o izbiri bremen za povečevanje mišične mase


Jure Virag, Jernej Kapus
Analiza plavalnega znanja pri sprejemnem postopku za vpis na študij Fakultete za šport


Analiza plavalnega znanja pri sprejemnem postopku za vpis na študij Fakultete za šport


Viktorija Pečnikar Oblak, Damir Karpljuk, Jožef Šimenko
Merjenje moči stiska pesti G-judoistov


Merjenje moči stiska pesti G-judoistov


Jure Kolar
Vpliv odmora na mišični prirastek


Vpliv odmora na mišični prirastek


Frane Erčulj, Grega Mirt, Erik Štrumbelj
Analiza uporabe različnih tipov podaj vrhunskih košarkarskih ekip


Analiza uporabe različnih tipov podaj vrhunskih košarkarskih ekip


Matej Majerič
Analiza priljubljenosti posameznih športov pri študentih Univerze v Ljubljani od 1980 do 2013


Analiza priljubljenosti posameznih športov pri študentih Univerze v Ljubljani od 1980 do 2013


Dušan Podpečan, Maja Meško
Stili vodenja trenerjev ekipnih športov


Stili vodenja trenerjev ekipnih športov


Vinko Zovko, Tomaž Čater
Športna vzgoja na uglednih tujih univerzah


Športna vzgoja na uglednih tujih univerzah


Jure Šterbucl, Marta Bon
Telesna vadba kot pomemben del celostne obravnave posameznika – model »moč polne angažiranosti«


Telesna vadba kot pomemben del celostne obravnave posameznika – model »moč polne angažiranosti«


Jure Jazbec, Mateja Videmšek, Dorica Šajber
Uvajanje plavanja po Fredovi metodi v predšolskem obdobju in prvem razredu osnovne šole


Uvajanje plavanja po Fredovi metodi v predšolskem obdobju in prvem razredu osnovne šole


Nina Hiti, Eva Dolenc, Damjan Slabe
Pomen vključevanja vaj reševanja iz vode v izobraževalne programe študentov zdravstvenih smeri


Pomen vključevanja vaj reševanja iz vode v izobraževalne programe študentov zdravstvenih smeri


Martin Zorko, Nadja Podmenik, Ajda Silić
Vpliv živčno-mišičnega treninga na nekatere parametre ravnotežja pri osebah s funkcionalno nestabilnim gležnjem – pilotska raziskava


Vpliv živčno-mišičnega treninga na nekatere parametre ravnotežja pri osebah s funkcionalno nestabilnim gležnjem – pilotska raziskava


Matic Gobec, Jernej Zupančič, Marta Bon
Nekatere geografske značilnosti selitev slovenskih športnikov in športnih delavcev


Nekatere geografske značilnosti selitev slovenskih športnikov in športnih delavcev


Marjeta Kovač, Gregor Jurak in Gregor Starc
Nekateri alternativni načini ocenjevanja znanja pri športni vzgoji


Nekateri alternativni načini ocenjevanja znanja pri športni vzgoji


Nuša Maver
Pohodništvo – cvet šolskega športa


Pohodništvo – cvet šolskega športa


Bojan Jošt
Fenomenenalni razvoj tekmovalne kariere Petra Prevca


Fenomenenalni razvoj tekmovalne kariere Petra Prevca


Rajko Šugman
Slovenski (ljubljanski) šport v primežu globalizacije in tranzicije


Slovenski (ljubljanski) šport v primežu globalizacije in tranzicije


Različni avtorji
Priloga


Priloga