Skoči na vsebino

Številka 3 in 4, 2010

Številka 3 in 4, 2010

Kazalo

-
KAZALO

Intervju

Mojca Doupona
JANEZ VODIČAR

Uvodnik

Janez Pustavrh
OD BOGATE TRADICIJE DO VRHUNSKIH USPEHOV V NORDIJSKEM SMUČANJU

Aktualno

Milan Žvan
OB 50 - LETNICI FAKULTETE ZA ŠPORT

Herman Berčič
NEKATERE STROKOVNE IN ZNANSTVENE ZAMISLI PROF. DR. FRANCA PEDIČKA SO V ŠPORTU AKTUALNE ŠE DANES

Športna vzgoja

Marjeta Kovač, Gregor Jurak
PODPORE NADARJENIM ŠPORTNIKOM V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU

Jan Kosmač, Mateja Videmšek
VKLUČEVANJE GOVORNIH SPUDBUD V GIBALNE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA

Iz prakse za prakso

Lucijan Cigale, Primož Pori
VADBA V FITNESU Z ALJUDI S POVIŠANIM KRVNIM TLAKOM

Mitja Bračič, Frane Erčulj, Janez Vodičar
UPORBA SODOBNIH MERILNIH SISTEMOV V KONDICIJSKI PRIPRAVI KOŠARKARJEV

Borut Fonda, Nejc Šarabon
UČINKI PRILAGOJENEGA POLOŽAJA IN NAKLONA SEDEŽA MED KOLESARJENJEM V KLANEC (pilotska študija)

Mateja Jeraj, Stojan Burnik, Maja Pori
VPLIV PROGRAMA PROSTOVOLJNEGA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA NA NEKATERE GIBALNE IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI VOJAKOV

Mateja Tajnik, Branko Mihorko, Damir Karpljuk, Vedran Hadžič, Edvi+n Derviševič
ODBOJKA SEDE - VZNEMIRLJIVA IGRA ZA GIBALNO OVIRANE IN NEOVIRANE

Mnenje - polemika

Silvo Kristan
ŠPORT NA UNIVERZI V LJUBLJANI - PREMIK V NAPAČNI SMERI

Raziskovalna dejavnost

Mitja Bračič, Frane Erčulj
BILATERALNI INDEKS PRI SKOKU Z NASPROTNIM GIBANJEM PRI MLADIH KOŠARKARJIH

Nadja POdmenik, Bojan Leskošek, Frane Erčulj
VPLIV UVEDBE MANJŠE IN LAŽJE ŽOGE NA NATANČNOST META NA KOŠ PRI MLADIH KOŠARKARICAH

Anton Ušaj
VADBENE ZNAČILNOSTI, KI SO VERJETNO PRISPEVALE K IZBOLJŠANJU TEKMOVALNIH DOSEŽKOV PRI TEKAČU NA 800 METROV

Petra Zaletel, Goran Vučkovič, Andrej Rebula, Meta Zagorc
ANALIZA OBREMENITVE PLESNIH PAROV PRI IZBRANIH STANDARDNIH PLESIH IN LATINSKO AMERIŠKIH PLESIH S POMOČJO SLEDILNEGA SISTEMA SAGIT

Milan Čoh, Stanko Štuhec, Rok Vertič
GIBALNE STRATEGIJE TEHNIKE TROSKOKA

Jasna Deželak
MOTIVACIJSKE ZNAČILNOSTI MLADIH KAJAKAŠEV IN KANUISTOV

Blaž Jereb, Naim Ćelaš, Primož Pori, Nijaz Skender; Maja Pori
MOTIVI ZA SPREMLANJE SPORTNIH PRIREDITEV STUDENTOV PEDAGOŠKE FAKULTETE, ODDELKA ZA ŠPORT V BIHAČU

PRILOGA

Janez Pustavrh
OSNOVE TEHNIK TEKA NA SMUČEH

Janez Pustavrh
HOJA IN TEK NA SMUČEH - UČINKOVITI ŠPORTNO REKREATIVNI DEJAVNOSTI

Mojmir Flisek, Janez Pustavrh, Mateja Videmšek
OBLIKOVANJE AKCIJSKE STRATEGIJE UVELJAVLJANJA TEKA NA SMUČEH V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Mateja Videmšek, Rado Pišot, Mojmir Flisek, Janez Pustavrh
HOJA IN TEK NA SMUČEH ZA NAJMLAJŠE

Bojan Jošt
SIMULAIJA KRIVULJE PROFILA LETALNICE HS 300 METROV NA PODLAGI KINEMATIČNE ANALIZE 233 METROV DOLGEGA POLETA SIMONA AMMANNA V PLANICI LETA 2009

Silva Jošt, Bojan Jošt
STRUKTURA MODELA MORFOLOŠKIH RAZSEŽNOSTI SMUČARJEV SKAKALCEV

Bojan Jošt
VADBENE NAPRAVE ZA RAZVOJ IZOMETRIČNE KOMPONENTE ODRIVNE MOČI SMUČARJEV SKAKALCEV

Janez Vodičar
ORIS RAZVOJA BIATLONA

Iztok Bregar
KRPLANJE KOT SREDSTVO ZMSKE ŠPORTNE VADBE V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE TER POVEZANOST Z UČNIM NAČRTOM

Janez Pustavrh
OSNOVE TEHNIKE IN METODIKE NORDIJSKE HOJE IN TEKA


-
KAZALO


KAZALO


Mojca Doupona
JANEZ VODIČAR


JANEZ VODIČAR


Janez Pustavrh
OD BOGATE TRADICIJE DO VRHUNSKIH USPEHOV V NORDIJSKEM SMUČANJU


OD BOGATE TRADICIJE DO VRHUNSKIH USPEHOV V NORDIJSKEM SMUČANJU


Milan Žvan
OB 50 - LETNICI FAKULTETE ZA ŠPORT


OB 50 - LETNICI FAKULTETE ZA ŠPORT


Herman Berčič
NEKATERE STROKOVNE IN ZNANSTVENE ZAMISLI PROF. DR. FRANCA PEDIČKA SO V ŠPORTU AKTUALNE ŠE DANES


NEKATERE STROKOVNE IN ZNANSTVENE ZAMISLI PROF. DR. FRANCA PEDIČKA SO V ŠPORTU AKTUALNE ŠE DANES


Marjeta Kovač, Gregor Jurak
PODPORE NADARJENIM ŠPORTNIKOM V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU


PODPORE NADARJENIM ŠPORTNIKOM V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU


Jan Kosmač, Mateja Videmšek
VKLUČEVANJE GOVORNIH SPUDBUD V GIBALNE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA


VKLUČEVANJE GOVORNIH SPUDBUD V GIBALNE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA


Lucijan Cigale, Primož Pori
VADBA V FITNESU Z ALJUDI S POVIŠANIM KRVNIM TLAKOM


NEKATERE STROKOVNE IN ZNANSTVENE ZAMISLI PROF. DR. FRANCA PEDIČKA SO V ŠPORTU AKTUALNE ŠE DANES


Mitja Bračič, Frane Erčulj, Janez Vodičar
UPORBA SODOBNIH MERILNIH SISTEMOV V KONDICIJSKI PRIPRAVI KOŠARKARJEV


UPORBA SODOBNIH MERILNIH SISTEMOV V KONDICIJSKI PRIPRAVI KOŠARKARJEV


Borut Fonda, Nejc Šarabon
UČINKI PRILAGOJENEGA POLOŽAJA IN NAKLONA SEDEŽA MED KOLESARJENJEM V KLANEC (pilotska študija)


UČINKI PRILAGOJENEGA POLOŽAJA IN NAKLONA SEDEŽA MED KOLESARJENJEM V KLANEC (pilotska študija)


Mateja Jeraj, Stojan Burnik, Maja Pori
VPLIV PROGRAMA PROSTOVOLJNEGA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA NA NEKATERE GIBALNE IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI VOJAKOV


VPLIV PROGRAMA PROSTOVOLJNEGA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA NA NEKATERE GIBALNE IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI VOJAKOV


Mateja Tajnik, Branko Mihorko, Damir Karpljuk, Vedran Hadžič, Edvi+n Derviševič
ODBOJKA SEDE - VZNEMIRLJIVA IGRA ZA GIBALNO OVIRANE IN NEOVIRANE


ODBOJKA SEDE - VZNEMIRLJIVA IGRA ZA GIBALNO OVIRANE IN NEOVIRANE


Silvo Kristan
ŠPORT NA UNIVERZI V LJUBLJANI - PREMIK V NAPAČNI SMERI


ŠPORT NA UNIVERZI V LJUBLJANI - PREMIK V NAPAČNI SMERI


Mitja Bračič, Frane Erčulj
BILATERALNI INDEKS PRI SKOKU Z NASPROTNIM GIBANJEM PRI MLADIH KOŠARKARJIH


BILATERALNI INDEKS PRI SKOKU Z NASPROTNIM GIBANJEM PRI MLADIH KOŠARKARJIH


Nadja POdmenik, Bojan Leskošek, Frane Erčulj
VPLIV UVEDBE MANJŠE IN LAŽJE ŽOGE NA NATANČNOST META NA KOŠ PRI MLADIH KOŠARKARICAH


VPLIV UVEDBE MANJŠE IN LAŽJE ŽOGE NA NATANČNOST META NA KOŠ PRI MLADIH KOŠARKARICAH


Anton Ušaj
VADBENE ZNAČILNOSTI, KI SO VERJETNO PRISPEVALE K IZBOLJŠANJU TEKMOVALNIH DOSEŽKOV PRI TEKAČU NA 800 METROV


NEKATERE STROKOVNE IN ZNANSTVENE ZAMISLI PROF. DR. FRANCA PEDIČKA SO V ŠPORTU AKTUALNE ŠE DANES


Petra Zaletel, Goran Vučkovič, Andrej Rebula, Meta Zagorc
ANALIZA OBREMENITVE PLESNIH PAROV PRI IZBRANIH STANDARDNIH PLESIH IN LATINSKO AMERIŠKIH PLESIH S POMOČJO SLEDILNEGA SISTEMA SAGIT


ANALIZA OBREMENITVE PLESNIH PAROV PRI IZBRANIH STANDARDNIH PLESIH IN LATINSKO AMERIŠKIH PLESIH S POMOČJO SLEDILNEGA SISTEMA SAGIT


Milan Čoh, Stanko Štuhec, Rok Vertič
GIBALNE STRATEGIJE TEHNIKE TROSKOKA


GIBALNE STRATEGIJE TEHNIKE TROSKOKA


Jasna Deželak
MOTIVACIJSKE ZNAČILNOSTI MLADIH KAJAKAŠEV IN KANUISTOV


MOTIVACIJSKE ZNAČILNOSTI MLADIH KAJAKAŠEV IN KANUISTOV


Blaž Jereb, Naim Ćelaš, Primož Pori, Nijaz Skender; Maja Pori
MOTIVI ZA SPREMLANJE SPORTNIH PRIREDITEV STUDENTOV PEDAGOŠKE FAKULTETE, ODDELKA ZA ŠPORT V BIHAČU


MOTIVI ZA SPREMLANJE SPORTNIH PRIREDITEV STUDENTOV PEDAGOŠKE FAKULTETE, ODDELKA ZA ŠPORT V BIHAČU


Janez Pustavrh
OSNOVE TEHNIK TEKA NA SMUČEHJanez Pustavrh
HOJA IN TEK NA SMUČEH - UČINKOVITI ŠPORTNO REKREATIVNI DEJAVNOSTI


HOJA IN TEK NA SMUČEH - UČINKOVITI ŠPORTNO REKREATIVNI DEJAVNOSTI


Mojmir Flisek, Janez Pustavrh, Mateja Videmšek
OBLIKOVANJE AKCIJSKE STRATEGIJE UVELJAVLJANJA TEKA NA SMUČEH V PREDŠOLSKEM OBDOBJU


OBLIKOVANJE AKCIJSKE STRATEGIJE UVELJAVLJANJA TEKA NA SMUČEH V PREDŠOLSKEM OBDOBJU


Mateja Videmšek, Rado Pišot, Mojmir Flisek, Janez Pustavrh
HOJA IN TEK NA SMUČEH ZA NAJMLAJŠE


HOJA IN TEK NA SMUČEH ZA NAJMLAJŠE


Bojan Jošt
SIMULAIJA KRIVULJE PROFILA LETALNICE HS 300 METROV NA PODLAGI KINEMATIČNE ANALIZE 233 METROV DOLGEGA POLETA SIMONA AMMANNA V PLANICI LETA 2009


SIMULACIJA KRIVULJE PROFILA LETALNICE HS 300 METROV NA PODLAGI KINEMATIČNE ANALIZE 233 METROV DOLGEGA POLETA SIMONA AMMANNA V PLANICI LETA 2009


Silva Jošt, Bojan Jošt
STRUKTURA MODELA MORFOLOŠKIH RAZSEŽNOSTI SMUČARJEV SKAKALCEV


STRUKTURA MODELA MORFOLOŠKIH RAZSEŽNOSTI SMUČARJEV SKAKALCEV


Bojan Jošt
VADBENE NAPRAVE ZA RAZVOJ IZOMETRIČNE KOMPONENTE ODRIVNE MOČI SMUČARJEV SKAKALCEV


VADBENE NAPRAVE ZA RAZVOJ IZOMETRIČNE KOMPONENTE ODRIVNE MOČI SMUČARJEV SKAKALCEV


Janez Vodičar
ORIS RAZVOJA BIATLONA


ORIS RAZVOJA BIATLONA


Iztok Bregar
KRPLANJE KOT SREDSTVO ZMSKE ŠPORTNE VADBE V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE TER POVEZANOST Z UČNIM NAČRTOM


KRPLANJE KOT SREDSTVO ZMSKE ŠPORTNE VADBE V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE TER POVEZANOST Z UČNIM NAČRTOM


Janez Pustavrh
OSNOVE TEHNIKE IN METODIKE NORDIJSKE HOJE IN TEKA


OSNOVE TEHNIKE IN METODIKE NORDIJSKE HOJE IN TEKA