Strokovni delavec 2 - športno treniranje - kotalkanje - umetnostno (dousposabljanje)

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 + 1 =

Termini: 3.1.2020 - 5.1.2020

Koordinator: CVUŠ

Trajanje: 22

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 25


Opis:

PRIREDITELJ

Zveza kotalkarskih športov Slovenije kot nosilec in izvajalec dousposabljanja in Fakulteta za šport kot organizator dousposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v Ljubljani. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE TEČAJA

Tečaj bo potekal od 3.1.2020 – 5.1.2020. Tečaj bo izveden v obliki dousposabljanja (skrajšani obliki) izključno za kandidate, ki že imajo pridobljen naziv Trener umetnostnega kotalkanja po "starem" zakonu o športu (ZSpo). Natančen razpored usposabljanja bodo kandidati prejeli na svoje elektronske naslove.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja je Tina Ozebek.

Vodja tečaja je Melita Čelesnik.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

CILJI PROGRAMA: Cilj programa športno treniranje ‑ kotalkanje  - umetnostno ‑ 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kotalkanje - umetnostno.

POGOJI DOKONČANJA

Pogoj za pristop k izpitu je 80% prisotnost na predavanjih obveznih vsebin in 85% prisotnost na predavanjih in praktičnem delu posebnih vsebin.

 • Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit iz teoretičnega dela
 • Teoretični izpit iz obveznih vsebin
 • Teoretični izpit iz posebnih vsebin 

Kandidat lahko posamezni izpit opravlja največ trikrat. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil".
 
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
 
Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 2 ‑ ŠPORTNO TRENIRANJE ‑ KOTALKANJE - UMETNNOSTNO.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja športno treniranje ‑ kotalkanje - umetnostno‑ 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kotalkanje - umetnostno, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

PRIJAVE

 • Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 5 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

 • Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

 • Naziv Trener umetnostnega kotalkanja (po Zspo)
 • Eno leto športno pedagoških izkušenj.
 • Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Preslikava diplome z nazivom Trener umetnostnega kotalkanja.
 • Potrdilo o pridobljenih vsaj 1 letnih športno pedagoških izkušenj (lahko ga izda klub/društvo ali zveza).
 • Način prijave

Kandidat mora izpolniti e-prijavo na vrhu razpisa in slediti navodilom. Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena celotnega dousposabljanja znaša 100,00€. Rok za plačilo je petek, 27.12.2019. 

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 • Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je torek, 24.12.2019.

 • Odjava

Rok za odjavo je torek, 24.12.2019.. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

URNIK DOUSPOSABLJANJA