Strokovni delavec 1 - Športno treniranje - Košarka

Termini: 29.8. - 29.9.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 119

Število razpisanih mest: 36

Število prostih mest: 0


Opis:

PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec in izvajalec usposabljanja in Fakulteta za šport kot organizator usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 29.08.2019 – 29.9.2019. Natačno razporeditev si lahko preberete v URNIKU.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je prof. dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Zaključen program usposabljanja Športno treniranje – Košarka – 1. stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe.

POGOJI DOKONČANJA

Udeleženec lahko opravlja izpit, če:

 • se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin.

Kandidat mora opraviti sledeče izpitne obveznosti:

 • Teoretični preizkus znanja obveznih vsebin Teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin skladno z opredelitvijo pri posameznem predmetu posebnih vsebin. Mora opraviti vse obveznosti regijskega selekcioniranja.

Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora  izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih vsebin, določene s tem pravilnikom. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana.

Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil". Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja Športno treniranje – Košarka – 1. stopnje v športni panogi košarka vključuje posebne vsebine, ki posamezniku z uspešnim usposabljanjem omogočajo pridobitev znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge košarka s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oz. zabave


Kotizacija:

PRIJAVE

 • Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

 • Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18. let,
 • imeti končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
 • 2 leti tekmovalnih izkušenj

 

 • Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo o vsaj 2 letnih tekmovalnih izkušnjah (lahko izda klub ali zveza)

 

 • Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo (na vrhu razpisa).

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO in VSA ZAHTEVANA DOKAZILA.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 • Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 25.8.2019.

 • Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 25.8.2019. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

URNIK