EHF PRO Master Coach

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 + 0 =

Termini: 8.12.2018 - 23.6.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 174

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 14


Opis:

PRIREDITELJ

Rokometna zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE TEČAJA

Tečaj bo potekal od 8.12.2018 – 23.6.2019.

Natančen razpored usposabljanja bodo kandidati prejeli na svoje elektronske naslove.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Uroš Mohorič.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Glavni namen je slušateljem podati znanja potrebna za treniranje rokometa na najvišjih ravneh tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni – tako v klubski kot reprezentančni konkurenci. Pri tem sta cilja: seznaniti slušatelje z vrhunskimi strokovnimi znanji in zakonitostmi, značilnimi za rokometno igro; naučiti slušatelje analizirati in vrednotiti

morfološke in motorične parametre pri rokometaših različnih starostnih in kakovostnih kategorij ter spoznanja prenesti v proces treninga. Usposabljanje odgovarja zahtevam usposobljenosti Evropske rokometne zveze, in sicer 4. stopnje usposobljenosti za strokovno delo v športu - RINCK CONVENTION.

POGOJI DOKONČANJA

Tako pri praktičnem kot teoretičnem delu usposabljanja je obvezna 80% udeležba.

IZPITI: Slušatelji opravljajo izpite iz rokometnih vsebin. Izpit iz

rokometnih vsebin je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretični del izpita je sestavljen iz pisnega preverjanja znanj ter izdelave dveh seminarskih nalog. V eni kandidat opiše načrt dela v določeni sezoni skupaj s pripravami treningov. V drugi nalogi pa obdela problematiko iz vsebinskega sklopa predavanj ali vaj.

Izpit iz praktičnega dela je sestavljen iz priprave in izvedbe treninga. Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat.

Posameznik mora opraviti praktično delo v klubu oz. društvu.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom EHF PRO Master Coach


Kotizacija:

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

  Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Opravljeno usposabljanje v naziv »Višji trener rokometa«.
 • 5 let športno pedagoških izkušenj v klubu ali reprezentanci.
 • Starost najmanj 23 let.
 • Pasivno znanje angleškega jezika.
 • Trener ali pomočnik trenerja v reprezentanci katerekoli starostne kategorije, ki je nastopala na uradnih tekmovanjih;

ali

 • Trener ali pomočnik trenerja v klubu, ki je nastopalo v tekmovanjih Evropske rokometne zveze;

ali

 • Staž trenerja ali pomočnika trenerja v 1. članski državni rokometni ligi najmanj 5 tekmovalnih sezon.
  Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Kopija diplome pridobljene usposobljenosti »Višji trener«.
 • Potrdilo o opravljenih športno pedagoških izkušnjah.
 • Kopija osebnega dokumenta.
 • Potrdilo o vsaj pasivnem znanju angleškega jezika (maturitetno spričevalo s predmetnikom, potrdilo o opravljenem izpitu na fakulteti, potrdilo o opravljenem tečaju tujega jezika, ipd.).
 • Kopijo zapisnika uradne mednarodne tekme, kjer je posameznik naveden kot trener ali pomočnik trenerja;

ali

 • Kopije zapisnikov tekem državnega prvenstva 1. članske lige 5-ih različnih sezon, kjer je posameznik naveden kot trener ali pomočnik trenerja.
  Način prijave in plačila

Kandidat mora izpolniti e-prijavo na vrhu razpisa in slediti navodilom.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN VSA ZAHTEVANA DOKAZILA.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je četrtek, 6.12.2018.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje @fsp.uni-lj.si.