Trener specialist atletike - meti

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


7 - 4 =

Termini: 6.10. - 11.11.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 120

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 29


Opis:

PRIREDITELJ

Atletska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na atletskih stadionih po Sloveniji. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v naslednjih terminih od 6.10.2017 do 11.11.2017. Urnik usposabljanja bo objavljen naknadno.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Robi Kreft.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen in cilji programa usposabljanja so:  

 • Usposobiti kandidate za načrtovanje, vodenje in kontrolo procesa treniranja atletov v izbrani atletski panogi (skoki, meti, teki, sprinti) na najvišjem nivoju zahtevnosti trenažnega procesa.
 • Usposobiti kandidate za vodenje atletov na tekmovanjih najvišjega ranga.
 • Usposobiti kandidate, da bodo delovali kot organizatorji in vodje.  
 • Usposobiti kandidate za sodelovanje pri usposabljanju strokovnih delavcev na nižjih stopnjah usposabljanja.
 • Seznaniti kandidate s poglobljenimi biomehanskimi, nevrofiziološkimi, biokemijskimi, funkcionalnimi zakonitostmi posameznih atletskih disciplin.
 • Seznaniti kandidate z najnovejšimi tehnologijami in metodami diagnostike za kontrolo procesa treninga.  Poleg ozko strokovnih znanj pridobiti še dodatna znanja s področja metod in sredstev procesa treniranja.  Pridobljene kompetence po končanem usposabljanju:  
 • Kandidat bo pridobil ekspertna znanja na področju atletske discipline (atletskih disciplini, ki so predmet specialističnega izobraževanja).
 • Kandidat bo sposoben povezati ožja strokovna znanja iz posameznega sklopa atletskih disciplin z biomehanskimi, živčno-mišičnimi, fiziološkimi in metodičnimi spoznanji.  
 • Kandidat bo razumel fiziološke, biokemijske in nevro-mišične podlage in ciklizacijo osnovnih motoričnih sposobnosti: moč, hitrost, vzdržljivost, koordinacija- kontrola gibanja.
 • Kandidat bo sposoben razumeti funkcijo in rezultate diagnostičnih postopkov v trenažnem procesu.
 • Kandidat bo spoznal tudi nekatere študije in njihovo aplikacijo v proces treninga.
 • Kandidat bo spoznal nekatere novejše znanstvene študije v izbranih atletskih disciplinah.  

Navedba del, ki jih opravlja s pridobljeno stopnjo usposobljenosti (kompetence kandidata):

 • Kandidat lahko samostojno načrtuje in izvaja trening atletov visoke in najvišje kvalitetne ravni.  
 • Kandidat lahko vodi atlete na tekmovanjih državne ali mednarodne ravni.  
 • Kandidati lahko organizirajo, izvajajo ali sodelujejo pri skupnih pripravah atletov  
 • Kandidat izvaja mentorstvo strokovnih delavcev nižje stopnje.

POGOJI DOKONČANJA

 • Teoretični izpit (ustni ali pisni) izhaja iz tematskih sklopov  v predmetniku.
 • Pogoj za pristop k izpitu  je vsaj 75 % udeležba na predavanjih in vajah.
 • Demonstracija tekmovalne (vrhunske) tehnike izbranega sklopa disciplin.
 • Izdelava in javna predstavitev seminarske naloge (natančen program letnega ciklusa).
 • Strokovna praksa : kandidat mora opraviti   strokovno  prakso  v atletskem klubu pod nadzorom mentorja.

Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja. Ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi naziv TRENER SPECIALIST.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je odvisna od števila prijavljenih in se spreminja sledeče

Število prijavljenih

Cena prijavnine

12

650,00€

15

520,00€

20

400,00€

Rok za plačilo je ponedeljek, 2.10.2017. V primeru prijave na isti dan, mora biti plačilo izvedeno še isti dan.

PRIJAVE

Opomba: V primeru večjega števila prijav bo izbor sprejetih kandidatov izvedel izvršni odbor Zveze atletskih trenerjev Slovenije.

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

2.       Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost  najmanj 18 let.
 • Najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba.
 • Končan program TRENER ATLETIKE.
 • Kandidat mora imeti najmanj 2 leti trenerskih izkušenj pri delu z  atleti (atletom) na  reprezentančni ravni.
  Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja.
 • Usposobljenosti Trener atletike preveri izvajalec v evidenci usposobljenega kadra.
 • Potrdilo o športno pedagoških izkušnjah ali tekmovalnih izkušnja – izda društvo ali zveza.
  Način prijave in plačila

Kandidat mora oddati E – prijavo, ki se nahaja na vrhu razpisa. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat, po pretečenem roku za prijavo, na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

  Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 2.10.2017.

  Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 2.10.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.