Kondicijski trener

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


7 + 5 =

Termini: 6.10. - 13.11.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 180

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 26


Opis:

PRIREDITELJ

Fakulteta za šport kot nosilec in izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno ob podaljšanih vikendih od četrtka do nedelje v obdobju od 6.10.2017 do vključno 13.11.2017. Podroben razpored boste našli na povezavi URNIK.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Milan Čoh.

Koordinator usposabljanja in tečaja je Martin Tuš.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen programa je:

 • Seznaniti kandidate z osnovami procesa kondicijskega treniranja.
 • Seznaniti jih  s sredstvi in metodami  razvoja osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti. 
 • Usposobiti kandidate za samostojno načrtovanje, izvajanje in kontrolo procesa kondicijske priprave športnikov v posameznih športnih panogah (monostrukturni ciklični športi, aciklični športi, kompleksni polistrukturni športi – športne igre).
 • Usposobiti kandidate za izvajanje osnovnih in aplikativnih programov v fitnesu.

Znanja, ki jih kandidat osvoji so:

 • Razume osnovne  principe razvoja motoričnih sposobnosti v kondicijski vadbi.
 • Pozna  osnovne energetske in biomehanske mehanizme kondicijske vadbe.
 • Pozna osnovne metodično – didaktične zakonitosti kondicijske vadbe.
 • Zna demonstrirati vaje,  sredstva in metode   kondicijskega treniranja.
 • Pozna osnove telesnega in gibalnega razvoja  športnikov.
 • Obvlada metodiko  kondicijske vadbe mladih športnikov.
 • Obvlada metodiko in načrtovanje  kondicijske vadbe rekreativnih vadbenih skupin.
 • Je sposoben izdelati program kondicijske vadbe za izbrani šport.
 • Je sposoben  načrtovati, izvajati in kontrolirati proces kondicijske vadbe  športnikov mlajših starostnih kategorij.
 • Kandidat pozna metodologijo in tehnologijo diagnostike kondicijske vadbe.

Pridobljene kompetence so:

 • Lahko izvaja  kondicijsko vadbo športnikov mlajših starostnih kategorij v društvih ali klubih.
 • Je kondicijski trener  pri treningu športnikov višjih kakovostnih stopenj.
 • Izvaja programe rekreativne vadbe z vidika  telesne priprave v fitnes centrih in turističnih centrih.
 • Izvaja programe kondicijske vadbe v obliki osebnega trenerstva.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za zaključek usposabljanja opraviti sledeče obveznosti:

 • Minimalna udeležba na  predavanjih in vajah je  75% ur.
 • Teoretični izpit (pisni ali ustni).
 • Praktični izpit demonstracija posameznih vadbenih sredstev in metod kondicijskega treninga opravi pedagoški nastop.
 • Seminarska naloga  - kandidat  izdela letni vadbeni načrt.
 • Kandidat mora opraviti najmanj 50 ur  strokovne prakse v športnih klubih ali fitnes centrih pod mentorstvom strokovnega delavca  višje stopnje. Strokovna praksa mora biti dokumentirana z dnevnikom vadbe.
 • Popravni izpit mora kandidat opravljati v roku enega leta od prvega opravljanja izpita

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti 2. stopnje v športu z nazivom KONDICIJSKI TRENER.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 820,00€. Plačilo je možno v več obroki, a morajo biti vsi obroki poravnani pred začetkom usposabljanja. O plačilni dinamiki se vsak kandidat dogovarja individualno s koordinatorjem usposabljanja. Rok plačila in prijave je ponedeljek, 02.10.2017.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidat mora za prijavo na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Imeti mora zaključeno vsaj tri letno poklicno šolo (IV. stopnja izobrazbe) ali višjo stopnjo izobrazbe.
 • Kandidat mora biti polnoleten.
 • Imeti mora vsaj 1 leto športno pedagoških izkušenj ali vsaj 4 leta tekmovalnih izkušenj.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnem stažu oziroma o športno pedagoških izkušnjah.
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo, ki se nahaja na vrhu razpisa. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 02.10.2017. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 02.10.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku ali na drug način prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja