Trener odbojke

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 - 3 =

Termini: 29.6. - 1.7.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 75 ur

Število razpisanih mest: 24

Število prostih mest: 24


Opis:

PRIREDITELJ

Odbojkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMIN TEČAJA

Tečaj bo potekal v vikendu od četrtka 29.6. – sobote 1.7.2017.

Podrobne informacije o poteku usposabljanja boste našli na povezavi URNIK.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Zadražnik

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju odbojke, da bodo delovali samostojno in bodo odgovorni za vadbo (učenje in treniranje) vseh starostnih ekip in/ali članskih ekip v III. DOL in II. DOL (oziroma ekip vseh starostnih kategorij) in njihovo vodenje na tekmah. Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Trener odbojke pridobili znanja s področja kondicijske, tehnične, taktične in psiho-socialne priprave odbojkarjev v članski kategoriji.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za dokončanje usposabljanja:

 • Prisotnost pri teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja mora biti vsaj 80 %.
 • Teoretični izpit: uspešno zaključeno preverjanje predavanih specialnih odbojkarskih vsebin.
 • Pozitivno ocenjena seminarska naloga (Priprava statistične analize izbrane tekme ali tekem).
 • Opravljena praksa

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Trener odbojke pridobili znanja s področja kondicijske, tehnične, taktične in psiho-socialne priprave odbojkarjev v članski kategoriji.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je odvisna od števila prijavljenih in se prilagaja sledeče:

 

Število prijavljenih

Cena prijavnine

12-19

250,00€

20 - 24

150,00€

Cena bo znana po poteku roka za prijavo. Kandidati oziroma njihovi plačniki bodo predračun za plačilo prijavnine prejeli po poteku roka za prijavo.

 

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Maksimalno število sprejetih kandidatov je 24.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Pridobljen naziv Vaditelj odbojke – 2. stopnja usposobljenosti
 • najmanj 4 leta tekmovalnih izkušenj ali 1 leto športno pedagoških izkušenj.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Usposobljenost za naziv Vaditelj odbojke – 2. stopnja usposobljenosti bo preveril izvajalec usposabljanja.
 • Potrdilo o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah (lahko izda društvo ali zveza).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 16.6.2017. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je petek, 16.6.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica

Prijavnica