Trener badmintona 1

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 - 5 =

Termini: 3.3. - 23.4.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 90

Število razpisanih mest: 16

Število prostih mest: 16


Opis:

PRIREDITELJ

Badmintonska zveza Slovenije kot nosilec in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. Točna prostorska razporeditev je razvidna iz URNIKA.

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 3.3.2017 do vključno 23.4.2017 ob vikendih od petka do nedelje. Urnik usposabljanja bo objavljen v kratkem.

 

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Rok Trampuž, prof. šp. vzg..

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovne delavce na področju badmintona za vodeno delo z različnimi starostnimi skupinami v okviru badmintonskih šol, klubov, sekcij in šolskega športa. Na programu bo vpisanih od 10 do 15 kandidatov. Cilj usposabljanja: Usposobljenost za pedagoško in strokovno delo s posamezniki, skupinami na začetnem nivoju ( delo v badmintonskih sekcijah, šolah, delo z začetniki ipd.), pod nadzorom mentorja, ki ima višjo stopnjo usposobljenost. 

 

POGOJI DOKONČANJA

Za uspešno pridobljen naziv Trener badmintona 1 morajo kandidati opraviti:

 1. Kandidat mora opraviti izpitne obveznosti iz naslednjih splošnih predmetov:
 • Osnove pedagogike in didaktike v športu
 • Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje
 • Osnove športne medicine in prve pomoči
 • Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu
 • Osnove teorije in metodike športnega treniranja 2.
 1. Kandidat mora opraviti izpitne obveznosti iz naslednjih badmintonskih vsebin:
  • Analiza badmintonske taktike
  • Metode učenja, vadbe in treniranja
  • Organizacija treninga in izvedba treninga
  • Organizacija badmintona in pravila.
  Kandidat mora opraviti praktične obveznosti v smislu demonstracije osnovnih badmintonskih udarcev. Kandidat mora biti prisoten na predavanjih in praktični predelavi programa v minimalnem obsegu vsaj 75%. Kandidat mora opraviti 10 ur strokovne mentorske prakse v badmintonskem klubu, ki je član BZS. Trener ali trener 1 ali predsednik kluba lahko podpišejo potrdilo o opravljeni praksi. Potrdilo  o opravljeni strokovni praksi lahko podpiše tudi vodja usposabljanja pri BZS. Način preverjanja:
  • Teoretični del – splošni predmeti.
  • Teoretični del – badmintonske vsebine.
  • Praktični izpit.
  • Strokovna mentorska praksa.
  Igralci badmintona, ki so, ali so bili člani državne članske reprezentance  v badmintonu  morajo opraviti vse izpitne obveznosti. V kolikor kandidat ne opravi izpitnih obveznosti v prvem rok ima možnost še dvakrat ponavljanja preverjanja znanja na razpisnih popravnih izpitnih rokih. Kandidat mora zaključiti usposabljanje v roku treh let od dneva prijave na usposabljanje.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti 1. stopnje v športu z nazivom Trener badmintona 1.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

 • Cena celotnega usposabljanja znaša 300,00€.
 • Cena le specialnega dela (badmintonske vsebine) je 200,00€
 • Cena le splošnega dela je 100,00€

 

Rok za plačilo je ponedeljek, 27.2.2017.

 

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 16.

 

 • Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Kandidat mora opraviti preizkus badmintonskega znanja, razen kandidatov, ki so ali so bili uvrščeni na jakostno lestvico BZS.
 • K programu lahko pristopijo kandidati, ki so dopolnili 18 let.
 • K programu lahko pristopijo kandidati, ki so zaključili najmanj 3. letno poklicno šolo.

 

 • Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,

 

 • Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

 

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

 

 • Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 27.2.2017. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 

 • Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 27.2.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku ali na drug način prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf

Urnik