VIŠJI TRENER ROKOMETA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


9 + 9 =

Termini: 17.10.2015 - 6.3.2016

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 288

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 39


Opis:

PRIREDITELJ

Rokometna zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

 TERMINI TEČAJA

 • 17.10. – 18.10.2015
 • 24.10. – 25.10.2015
 • 07.11. – 08.11.2015
 • 14.11. – 15.11.2015
 • 21.11. – 22.11.2015
 • 28.11. – 29.11.2015
 • 05.12. – 06.12.2015
 • 12.12. – 13.12.2015
 • 19.12. – 20.12.2015
 • 09.01. – 10.01.2016
 • 16.01 – 17.01.2016
 • 23.01. – 24.01.2016
 • 30.01. – 31.01.2016
 • 06.02. – 07.02.2016
 • 13.02. – 14.02.2016
 • 20.02. – 21.02.2016
 • 27.02. – 28.02.2016
 • 05.03. – 06.03.2016

Urnik z vsemi informacijami bodo kandidati prejeli na svoje elektronske naslove nekaj dni pred začetkom usposabljanja.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Šibila.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je Slušateljem podati znanja potrebna za treniranje rokometa na vseh ravneh, tudi na najvišji ravni (1. državne lige in državne reprezentance). Predmeti splošnega dela usposabljanja strokovnih delavcev za pridobitev naziva strokovni delavec 3. Usposabljanje odgovarja zahtevam 3. stopnje zahtevane usposobljenosti športnih delavcev v športu.

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 80% udeležba.

IZPITI: Slušatelji opravljajo izpite iz rokometnih vsebin ter iz splošnih predmetov. Izpit iz rokometnih vsebin je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita je sestavljen iz ustnega preverjanja znanj ter izdelave dveh seminarskih nalog. V eni kandidat opiše načrt dela v določeni sezoni skupaj s pripravami treningov. V drugi nalogi pa obdela problematiko iz vsebinskega sklopa predavanj ali vaj. Izpit iz praktičnega dela je sestavljen iz preverjanja tehnično taktičnega znanja posameznika ter iz priprave in izvedbe treninga.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat. Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat. 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Višji trener rokometa.


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 1200,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih, pri katerih je prvi obrok v višini 600,00€ potrebno poravnati do vključno 15.9.2015, drugi obrok pa do vključno 12.10.2015. V primeru plačila v enem obroku ali v primeru prijav po 15.9.2015, je potrebno prijavnino plačati v enem znesku najkasneje do 12.10.2015.

 PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 40. 

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Pridobljen naziv Trener rokometa (2. stopnja usposobljenosti)
 • Vsaj 2 leti športno pedagoških izkušenj v društvu.

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan diplome z nazivom Trener rokometa.
 • Potrdilo o vsaj 2 letnih športno pedagoških izkušnjah

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 • Plačilo na dva obroka:

Prvi obrok plačate po predračunu. Po prejemu plačila prvega obroka, boste prejeli račun, kot dokazilo za plačilo prvega obroka ter hkrati osnova za plačilo drugega obroka.

 • Plačilo v enem obroku:

Prijavnino plačate po prejetem predračunu. Po prejetem plačilu vam bomo poslali račun kot dokazilo o plačilu.

 

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 12.10.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 12.10.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52. 

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf