KONDICIJSKI TRENER

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


9 - 0 =

Termini: 15.10. - 29.11.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 170

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

 PRIREDITELJ

Fakulteta za šport kot nosilec in izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno ob podaljšanih vikendih od četrtka do nedelje v sledečih datumih in trajanju:

Datumi:

 1.  15.10. – 18.10.2015
 2.  22.10. – 25.10.2015
 3.  05.11. – 08.11.2015
 4. 12.11. – 15.11.2015
 5. 19.11. – 22.11.2015
 6.  26.11. – 29.11.2015

Trajanje:

Četrtki in petki: od 17h do 20:45, sobote in nedelje od 9h do 17h.

Podroben urnik bodo kandidati prejeli na svoje elektronske naslove nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Milan Čoh.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Seznaniti  tečajnike z osnovami procesa športnega treniranja.

Usposobiti udeležence za načrtovanje, izvajanje in nadziranje procesa kondicijske priprave športnikov v posameznih športnih panogah (monostrukturni ciklični športi, aciklični športi, kompleksni polistrukturni športi – športne igre)

Usposobiti kandidate za izvajanje osnovnih in aplikativnih programov v fitnesu.

POGOJI DOKONČANJA

Za uspešno pridobljen naziv Kondicijski trener morajo kandidati opraviti:

Kandidat se mora udeležiti vsaj 75% ur programa Opraviti mora teoretični izpit (pisno oziroma ustno - po dogovoru z vodjem programa) Opraviti mora seminarsko nalogo – tema mora biti s področja kondicijskega treniranja, izbrano temo odobri vodja programa Popravni izpit mora kandidat opravljati v roku dveh let od prvega opravljanja izpita

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti 2. stopnje v športu z nazivom KONDICIJSKI TRENER.


Kotizacija:

 

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 750,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih kolikor se kandidat prijavi do vključno 1.9.2015. Prvi obrok, v višini 375,00€ mora biti poravnan najkasneje do 1.9.2015, drugi v identičnem znesku pa do 5.10.2015. V primeru prijave po 1.9.2015 mora kandidat prijavnino poravnati v enem znesku 750,00€.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost najmanj 18 let,
 • končana vsaj 4 letna srednja šola (IV stopnja izobrazbe),
 • 4 letni aktivni tekmovalni staž oz. ustrezna dokazljiva športna anamneza. 

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,
 •  Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnem stažu oziroma drugo ustrezno dokazilo o ustrezni športni anamnezia.

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 5.10.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 5.10.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku ali na drug način prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf