UČITELJ MORSKEGA KAJAKA 1

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


3 - 4 =

Termini: 7.5. - 24.5.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 80

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

PRIREDITELJ

Kajakaška zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana prostorih Kajak kanu kluba Ljubljana, Livada 31, in v prostorih Kajak kanu kluba Žusterna, pri kopališču. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMINI TEČAJA

 • 8.05.2015 - 24.05.2015

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je mag. Živa Cankar.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

 • seznanjanje s kajakaštvom
 • poučevanje osnovne tehnike veslanja v kajaku in osnovne tehnike veslanja v kanuju (osnovni zaveslaji na mirni vodi) pod nadzorom učiteljev oz. trenerjev višjih stopenj
 • vodenje največ enodnevnih tur po stoječih vodah (jezera, obalni pas morja) in rekah brez divje vodnih tvorb v kajakih in kanujih pod nadzorom učiteljev in trenerjev višjih stopenj
 • podeljevanje rumenega vesla v disciplinah kajak in kanu

POGOJI DOKONČANJA

IZPITI:

 • Teorija: Pisni ali ustni teoretični izpit.
 • Praksa: Nastop pred vrsto s prikazom pravilne tehnike veslanja in reševanja.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat. 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Učitelj morskega kajaka 1.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 500,00€.

 PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 8 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

  2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Kandidat lahko pristopi k usposabljanju v letu, ko dopolni 18 let.
 • Najmanj končana triletna poklicna šola.
 • Modro veslo v disciplini morski kajak oz. preizkus znanja (obvladovanje zahtev za modro veslo v disciplini morski kajak).

 

3. Dokazila:

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 •  Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 •  Potrdilo o znanju veslanja bomo preverili na Kajakaški zvezi Slovenije.

 

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 4.5.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

  6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 4.5.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf