TRENER ROKOMETA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


0 + 9 =

Termini: 20.3. - 22.5.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 180

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 40


Opis:

PRIREDITELJ

Rokometna zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Šibila.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je usposobiti slušatelje za delo z igralci in moštvi slabših kakovostnih kategorij, ki trenirajo manj pogosto in manj intenzivno (do vključno 1.B državne lige). Prav tako se slušatelji usposobijo tudi za temeljno delo z igralci mlajših starostnih kategorij (razvojne značilnosti otrok, procesi usmerjanja in izbora za rokomet nadarjenih otrok, vsebina in metodika dela z igralci mlajših starostnih kategorij).

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 80% udeležba.

IZPITI: Slušatelji opravljajo izpite iz rokometnih vsebin ter iz splošnih predmetov. Izpit iz rokometnih vsebin je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita je sestavljen iz pisnega preverjanja znanj ter izdelave seminarske naloge v kateri kandidat obdela določen strokovni problem iz področja rokometa. Izpit iz praktičnega dela je sestavljen iz preverjanja tehnično taktičnega znanja posameznika ter iz priprave in izvedbe treninga.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat. 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener rokometa.


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 550,00€.

PRIJAVE

1.       Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 40.

2.       Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·         uspešno zaključeno usposabljanje za naziv - Trener pripravnik rokometa - 1. stopnja

·         dopolnjenih 18 let starosti

·         končana najmanj poklicna 3 letna šola (IV. stopnja izobrazbe)

·         2 leti športno pedagoških izkušenj

·         opravljen tečaj iz Prve pomoči

3.       Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

·         Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)

·         Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja

·         Potrdilo društva o vsaj 2 letnih pedagoških izkušnjah

·         Scan potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči ali scan vozniškega dovoljenja

4.       Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico pošljite skenirano po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

5.       Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 16.3.2015. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

6.       Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 16.3.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

PRIJAVNICA - .doc

PRIJAVNICA - .pdf

URNIK