RAZPIS SPLOŠNIH VSEBIN ZA USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


8 - 1 =

Termini: 27.3. - 29.3.2015; 3.4. - 5.4.2015

Koordinator: Miha Kürner, Martin Tuš

Trajanje: 37

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 100


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1., 2. in 3. stopnje  v večini športnih panog. Tečaj bo izveden v dveh vikendih od 27.3.2015 – 5.4.2015, v prostorih Fakultete za šport.

 Predmetnik tečaja

Predmetnik zajema vse vsebine določene s pravili o usposabljanjih za prvo oziroma drugo stopnjo:

1.       Osnove športne medicine  in prva pomoč (5 ur)

2.       Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu (5 ur)

3.       Osnove teorije in metodike športnega treniranja (10 ur)

4.       Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje (5 ur)

5.       Osnove pedagogike in didaktike v športu (5 ur)

6.       Prehrana v športu (5 ur) 

7.       Predstavitev sistema usposabljanja (2 uri)


Kotizacija:

 Cena tečaja

  • 180,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno ponedeljka 2.3.2015
  • 220,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od vključno torka 3.3.2015 do vključno ponedeljka 23.3.2015.

 

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja. V kolikor bo kandidat prijavnico poslal do roka za zgodnjo prijavo, plačilo pa bo izvedel po tem roku, se mu bo zaračunala polna cena prijavnine.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

Prijava je zaključena, ko prejmemo pravilno izpolnjeno prijavnico in pravilni znesek prijavnine, odvisno od časa prijave.

Prijavnico pošljite skenirano po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 23.3.2015.

Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 23.3.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

Minimalno število prijavljenih

Tečaj ob izveden v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov. O morebitni prestavitvi ali odpovedi tečaja bodo prijavljeni kandidati obveščeni po roku za prijavo.

Kontakt

Za več informacij nam lahko pišete na miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik splošnih vsebin

Prijavnica - .doc

Prijavnica - .pdf