RAZPIS TEČAJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA »STROKOVNI DELAVEC I - TEMELJNA ŠPORTNA VZGOJA ZA OTROKE OD 0 DO 6 LET«

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


4 + 8 =

Termini: 19.01.2015 - 24.01.2015

Koordinator: dr. Mateja Videmšek

Število razpisanih mest: 15

Število prostih mest: 15


Opis:
RAZPIS TEČAJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA

»STROKOVNI DELAVEC I -

 

TEMELJNA ŠPORTNA VZGOJA ZA OTROKE

OD 0 DO 6 LET«

 

 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport v Ljubljani   razpisuje  tečaj za pridobitev naziva  strokovni delavec I – temeljna športna vzgoja za otroke od 0 do 6 let. Potekal bo v Ljubljani, v  prostorih Fakultete za šport od ponedeljka 19.01. do vključno sobote, 24.01.2015.

                         

Prijavijo se lahko kandidati, ki so dopolnili 18. leto starosti (izjemoma tudi tisti, ki bodo v letošnjem koledarskem letu dopolnili omenjeno starost). Kandidati morajo imeti končano srednjo šolo vsaj IV. stopnje.

 

Prijave pošljite po e-pošti na miha.kurner@fsp.uni-lj.si , (lahko tudi po telefaksu na številko 01 520 7750) najkasneje do ponedeljka, 12. januarja 2015.

 

Tečaj bo izveden v primeru, če se bo prijavilo najmanj 15 kandidatov. Prijavljene kandidate bomo po izteku roka za prijave pisno obvestili o poteku tečaja.

Stroški tečaja znašajo 300,- EUR za posameznega udeleženca. Po izteku prijavnega bomo prijavljenim posredovali natančnejši urnik in navodila glede opreme.

Pri plačilih upoštevajte navodila, natisnjena na prijavnicah.

 

Podrobnejše informacije lahko dobite tudi po telefonu št.: 01 520 77 52 med 9. in 13. uro (g. Miha Kürner) in na spletni strani http://www.fakultetazasport.si/

 

 

 

 

Oddelek za strok. izpopolnjevanje                             Vodja  programa usposabljanja

              Miha Kürner                                                   dr. Mateja Videmšek    


Kotizacija:

  300,- EUR


Opombe:

RAZPIS in URNIK

 

PRIJAVNICA