RAZPIS TEČAJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA KONDICIJSKI TRENER

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


9 + 1 =

Termini: 16.05. - 22.6.2014

Koordinator: Miha Kürner

Trajanje: 143

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport v Ljubljani,  razpisuje 143 urni specialni del tečaja za pridobitev naziva   strokovni delavec II - KONDICIJSKI TRENER

 

SPLOŠNI POGOJI

Prijavijo se lahko kandidati, ki so dopolnili 18 let in imajo zaključeno najmanj 4. stopnjo izobrazbe. 

 

1.      ŠOLNINA: višina šolnine bo določena po koncu zbiranja prijav in bo odvisna od števila prijavljenih: ob prijavi najmanj 15 kandidatov znaša 570,-  za posameznega kandidata. Prijavljenim kandidatom bomo  po preteku roka za prijave poslali podrobnejša obvestila. Plačilo šolnine je potrebno opraviti v skladu z navodili, ki so natisnjena v glavi »prijavnice-predračuna«.

 

2.      PRIJAVE pošljite na Fakulteto za šport - Inštitut za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na naslov miha.kurner@fsp.umi-lj.si  najkasneje do petka, 9.5.2014. PROSIMO, DA PRIJAVE VSEBUJEJO VSE ZAHTEVANE PODATKE.

 

3.      Tečaj bo organiziran, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov!

 

Dodatne informacije dobite po telefonu, številka 01 520 77 52– Miha Kürner ali po e-mailu miha.kurner@fsp.uni-lj.si


Kotizacija:

570,00 EUR


Opombe:

RAZPIS - URNIK

PRIJAVNICA