ATLETIKA V TRETJEM VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE

Termini: 06.06. - 08.06.2019

Koordinator: dr. Milan Čoh

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Program je namenjen športnim pedagogom v osnovnih in srednjih šolah.

 

Cilj in namen seminarja:

- Pridobiti nova  metodično-didaktična znanja atletske vadbe  učencev in učenk v pred pubertetnem in pubertetnem obdobju

- Razumeti pomen  atletske motorike v biološkem razvoju  učencev in učenk.

- Spoznati organizacijske metode  vadbe učencev in učenk v tem obdobju

- Spoznati organizacijo in izvedbo  šolskih atletskih tekmovanj

- Spoznati motivacijske dejavnike uspešnosti  atletske vadbe

- Spoznati nove rekvizite in tehnologije  vadbe

 

 

 Vsebina seminarja:

 

Razvoj in značilnosti  atletske motorike v pred pubertetnem in pubertetnem obdobju

Biološke značilnosti  razvoja otrok in mladine

Razvoj osnovnih in specifičnih  atletskih sposobnosti

Vadba tekaške motorike :  sprint – štafete

Vadba skakalske motorike : skok v daljino in višino

Razvoj in metode  tekaške vzdržljivosti

Organizacijski vidiki atletskih tekmovanj

Primer dobre  prakse

Učna delavnica


Kotizacija:

Polna kotizacija: 132,63 EUR

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju: 26,53 EUR


Opombe:

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morate svojo prijavo oddati v Katisu!