MINI IN MALA ODBOJKA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OŠ

Termini: 19.01.-21.01.2023

Koordinator: dr. Marko Zadražnik

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.50


Opis:

Namen seminarja je, da udeležence seznanimo z možnostmi, ki jih odbojkarska igra nudi v smislu razvoja otrokovih (učenčevih) gibalnih sposobnosti, socialnih veščin in psihičnih lastnosti v izbranem starostnem obdobju. S pomočjo dveh zvrsti odbojkarske igre (mini in mala odbojka) bomo slušateljem predstavili metodiko s katero lahko že v teh starostih uče otroke te razmeroma (za te starosti) zahtevne igre z žogo.

Slušatelje bomo seznanili z modelom in pravili oblikovanja učnih priprav z odbojkarsko vsebino v prvi in drugi triadi. Pokazali jim bomo metodične postopke, novosti in ideje učenja osnovnih tehničnih prvin (spodnji servis, spodnji in zgornji odboj, napad s tehniko zgornjega odboja ….). Predstavili jim bomo zvrhano mero elementarnih iger z odbojkarsko vsebino in različice mini in male odbojke s katerimi lahko izpeljejo tudi nivojski pouk v gibalno preveč heterogenih oddelkih (žoga prek vrvice, 1 z 1, 1 : 1, 2 z 2, 2 : 2 …).  

Vsebina seminarja:

  • Razvojne značilnosti otrok v starosti 6 – 11 let
  • Motorične sposobnosti otrok, ki so pomembne pri igranju male odbojke
  • Elementarne igre namenjene razvoju motoričnih sposobnosti, rokovanja z žogo in nekaterih psihičnih sposobnosti
  • Primeri dobre prakse
  • Predšolsko obdobje in prva triada v luči uvajanja odbojkarske motorike
  • Odbojkarska motorika z žogo in brez nje
  • Štafetne, elementarne ter uvajalne igre z odbojkarsko vsebino
  • Metodika učenja osnovnih tehničnih i taktičnih prvin (zgornji in spodnji odboj …)
  • Igralni sistemi v K1 in K2 v mini in mali odbojki, pravila igranja mini in male odbojke v Sloveniji.


Kotizacija:

Kotizacija: 209,25 EUR

 


Opombe:

Obvezna prijava v KATIS.