Skoči na vsebino

IGRE SOCIALNIH SPRETNOSTI PRIMERNE ZA OBLIKOVANJE SKUPINE IN RAZLIČNE DRUŽABNO ZABAVNE PROGRAME

Termini: 04.05.2017, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: doc. dr. Jernej Kapus

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

Namen seminarja je predstaviti najsodobnejše didaktične pristope poučevanja socialnih veščin in družabnega udejstvovanja v tretjem triletju osnovne šole in v srednji šoli. Udeleženci bodo praktično spoznali tehnike, metode in načela igric in impro disciplin, ki so medij poučevanja socialnih veščin in družabnega udejstvovanja. Skozi izkustveno učenje jih bomo seznanjali z didaktični napotki, ki bodo zaobjemali tako praktično delo kot nadgradnjo s gledališča poučevalca. S pomočjo video analize bodo udeleženci imeli možnost prenesti teoretično znanje v prakso. Predstavili bomo tudi številne primere dobre prakse, podprte s filmskim gradivom.  


Kotizacija:

50,00 €


Opombe:

·   Predstavitev teoretičnih osnov in izhodišč socialnih veščin in družabnega udejstvovanja – mag. Irena  Strelec, 1P

·   Predstavitev teoretičnih osnov in izhodišč impra – mag. Irena Strelec, 1P

·   Predstavitev najnovejših didaktičnih pristopov in novosti pri poučevanju socialnih veščin in družabnega udejstvovanja – mag. Irena Strelec, 1P

·   Primeri dobre prakse: Predstavitev tabora CSD Dragonja 2010 in poučevanja impra na Gimnaziji Vič – mag. Irena Strelec, 1P

·   Praktična delavnica: impro kot učinkovit didaktični pripomoček za poučevanje socialnih veščin in družabnega udejstvovanja – mag. Irena Strelec, doc. dr. Jernej Kapus, Sara Šoukal, Blaž Kavčič, 15V

·   Video analiza izvedene delavnice z udeleženci za povratno informacijo učinkovitosti učiteljeve demonstracije – mag. Irena Strelec, doc. dr. Jernej Kapus, Sara Šoukal, Blaž Kavčič, 4V