Skoči na vsebino

IGRE SOCIALNIH SPRETNOSTI PRIMERNE ZA OBLIKOVANJE SKUPINE IN RAZLIČNE DRUŽABNO ZABAVNE PROGRAME

Termini: 28.11.2020

Koordinator: izr. prof. dr. Jernej Kapus

Trajanje: 8

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 0.50


Opis:

Prosocialnega vedenja se učimo preko sprejemanja samega sebe in zaupanja vase. Da se sprejmemo pa se moramo najprej spoznati ter razumeti sebe in svoje okolje, kar posamezniku omogočajo socialne spretnosti. Čim donosnejše socialne spretnosti posameznik izbere iz množice različnih možnih strategij, tem večja je verjetnost, da bo dosegel določen cilj.

 

Za altruističen empatičen, prijateljski odnos z drugimi ljudmi ter pomoč drugim, kar je srž prosocialnega vedenja se zavzema tudi Fakulteta za šport, ki razpisuje seminar » Igre socialnih spretnosti primerne za oblikovanje skupine in za različne družabno zabavne programe«.

 

 

 

Udeleženci bodo na seminarju spoznali razne igre socialnih spretnosti, spoznali bodo preproste igre gledališke improvizacije, ki med drugim spodbujajo delo v skupini, sodelovanje, poslušanje, sprejemanje idej drugih, komuniciranje in zaupanje vase. Predstavljeni jim bodo raznovrstni načini popestritve družabno zabavnih programov v šolah v naravi, taborih (športnih, spoznavnih, naravoslovnih…) in v ostalih šolskih dejavnosti organiziranih in izvedenih zunaj šolskih prostorov in izven kraja bivanja.

 

Vsebina seminarja:

-          Predstavitev teoretičnih osnov in izhodišč socialnih veščin in družabnega udejstvovanja

-          Praktična delavnica: igre socialnih veščin kot učinkovit didaktični pripomoček za poučevanje socialnih veščin in družabnega udejstvovanja

-          Primeri dobre prakse: predstavitev tabora CSD Dragonja 2010 in poučevanja impra na Gimnaziji Vič

 

Prijavite se in z znanjem pridobljenim na seminarju pomagajte otrokom in mladini odbrati ravnanja, ki jih bodo lažje in bolj verjetno vodila k večji učinkovitosti in boljšim medosebnim odnosom.

 


Kotizacija:

Polna kotizacija: 51,49 EUR

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju z odobritvijo ravnatelja: 5,15 EUR


Opombe:

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo svojo prijavo oddati v Katis-u!