Skoči na vsebino

NAJNOVEJŠI PRISTOPI K POUČEVANJU ALPSKEGA SMUČANJA in modul za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 1- Alpsko smučanje 1. del

Termini: 07.12.-09.12.2022

Koordinator: dr. Milan Žvan, dr. Blaž Lešnik

Trajanje: 24

Število razpisanih mest: 60

Število prostih mest: 60

Število točk: 0.00


Opis:

Vsebine in načini, s katerimi bo omogočen prenos v prakso so:

- vodena vadba na snegu v skupinah do 10 (predelava začetnih oblik drsenja in smučanja in prehod v nadaljevalne oblike smučanja),

- skupinske igre na snegu kot sredstvo za osvajanje različnih nivojev smučarskih znanj,

- teoretična predavanja (metodika, tehnika, organizacija smučarskega dne…),

- video analize (korekcije pomanjkljivosti v smučarskem znanju…).- poudarek na varnosti, ustrezni dinamiki dela na snegu ter na motivaciji tečajnikov s pomočjo uporabe sodobnih didaktičnih pripomočkov,

- pridobljeno znanje bo pripomoglo k večjemu interesu otrok, staršev in odgovornih za organizacijo smučarskih vsebin v šolskem športu in drugih področjih VIZ.

Temeljni cilji programa:

- pridobitev osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj za poučevanje alpskega smučanja,

- pridobitev kompetenc vodenja skupin različnih skupin na snegu v okviru športnih dni in šol v naravi, v šolah smučanja

- osvajanje in izpopolnjevanje smučarskih znanj z uporabo najsodobnejših pedagoških pristopov,

- seznanjanje z najnovejšimi trendi metodike in tehnike alpskega smučanja,

- seznanitev slušateljev s stroški zimovanj ter kaj vse lahko s tem otrokom omogočimo,

- izpolnitev dela pogojev v okviru strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – Alpsko smučanje.


Kotizacija:

 

Kotizacija: 160,00 EUR

Obvezna prijava v Katisu!

 


Opombe: