SEMINAR ZA PRIDOBITEV NAZIVA VADITELJ PLAVANJA

Termini: 23.09.-02.10.2016, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: asist. dr. Dorica Šajber

Trajanje: 55

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 2.50


Opis:

Cilj programa je posredovanje znanj za pridobitev naziva Vaditelj plavanja. Program je še posebno primeren za vzgojiteljice in učiteljice razrednega pouka. Udeleženci bodo spoznali sodobne didaktične pristope za učenje plavanja v prvem triletju osnovne šole in se seznanili s primeri dobre prakse za izvedbo obveznih 20 urnih plavalnih tečajev za učence, v interesnih programih, dnevih dejavnosti, pri izbirnih vsebinah in šoli v naravi. Z video analizo in refleksijo bodo pridobili povratno informacijo o učinkovitosti lastnega prikaza. Izkušnje in primere dobre prakse bodo lahko izmenjali tudi v e-učeči spletni skupnosti.

 

- Teorija in metodika učenja plavanja, dr. Dorica Šajber, 4P

- Teorija in metodika prilagajanja na vodo in prsnega plavanja, asist. dr. Dorica Šajber, 2P, 4V

- Teorija in metodika kravla, dr. Dorica Šajber, 2P, 4V

- Teorija in metodika hrbtnega  plavanja, asist. dr. Boro Štrumbelj, 2P, 4V

- Teorija in metodika delfina, dr. Jernej Kapus, 2P, 4V

- Teorija in metodika skoka na glavo ter nadvodnih obratov, dr. Igor Štirn, 2P, 4V

- Reševanje iz vode, izr. prof. dr. Venceslav Kapus, 2P, 4V   


Kotizacija:

178,71 €


Opombe:

Ker je seminar sofinanciran s strani MIZŠ, se je potrebno prijaviti tudi v aplikaciji KATIS!